" Gdy ci się świat podoba,
góry, lasy, wody,
to jesteś młody, to jesteś młody "